Steun ons en doneer!

As-Salamoe Aleikoum Wa Rahmatoe-Allahi Warabakathoeh,

Van harte welkom op deze pagina.

De islamitische gemeenschap te Vlissingen is bezig om isha-Allah een nieuw onderkomen voor onze moskee te realiseren.
De locatie van de huidige moskee voldoet niet meer aan de eisen van een volwaardig islamitisch gebedshuis. Om dit realiseren zamelen wij geld in.

Help jij ook mee om dit te realiseren?

“Degene die een Moskee bouwt omwille van Allah, voor diegene zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het Paradijs” (Bukharie en Moeslim).

Klik en doneer!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is doneer-knop-png.png

Met de inspanning van ons allen voor deze nobele zaak zal het eindresultaat, de bouw van een nieuwe moskee, spoedig met de wil van Allah zichtbaar worden.

Moge Allah u met het goede belonen!