ANBI

Stichting Touba Moskee erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Touba Moskee is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan Stichting Touba Moskee een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Eenmalige giften

Als u eenmalig een gift doet aan een goed doel of goedgekeurde instelling, is deze aftrekbaar in box 1. U kunt de overheid daardoor laten meebetalen aan uw gift.

Er geldt voor eenmalige giften een minimum drempel en een maximum als plafond. Uw giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.

Periodieke giften

Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan een goed doel of instelling, kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. U legt dan bij in een onderhandse akte van schenking, vast dat u jaarlijks een gift doet.

Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, 

Belastingvoordeel berekenen

Wij hebben een tweetal berekeningen online staan voor het berekenen van het belastingvoordeel van giften: