Over ons

Oprichting

De moskee in Vlissingen is eind jaren 70 opgericht door een aantal Marokkaanse gastarbeiders. Tot deze tijd werden de gebeden verricht in een ruimte van de Marokkaans/ Joegoslavisch vereniging, gevestigd aan de Emmastraat.

Omdat de Islaam voor veel Marokkanen een belangrijk onderdeel was/is van de identiteit, is in 1979 besloten om een moskee op te richten. De keuze is toen gevallen op een pand aan de Bouwen Ewoutstraat. Een groep van ongeveer 20 eerste generatie Marokkanen hebben toen, het voortouw genomen om een woning om te bouwen naar een gebedshuis.

In de loop der jaren is het ledenbestand uitgebreid tot ongeveer 100 leden. Daarom is toen besloten om op zoek te gaan naar een andere locatie in verband met ruimtegebrek.
Na een jarenlange zoektocht van een geschikte locatie, is de moskee in 2000 verhuisd naar de huidige locatie. Op dat moment fungeerde het pand, ongeveer 10 jaar, als Marokkaanse vereniging.

Vandaag de dag komen hier moslims van allerlei nationaliteiten samen en kent de moskee een zeer diverse gemeenschap. Naast de Marokkanen komen er Nederlanders, Turken, Somaliërs, Egyptenaren en andere bevolkingsgroepen om het gebed samen te verrichten.

Daarmee is de moskee meer dan een gebedsruimte, maar vervult zij als Islamitisch centrum tevens een brugfunctie tussen moslims en niet-moslims in de Vlissingse samenleving.
Voor niet-moslims is de vereniging hét informatiecentrum waar men in contact kan komen met moslims en de Islaam.

Visie & Doelstelling

 

Naast het bieden van de mogelijkheden voor het belijden van het islamitisch geloof heeft onze stichting zich ten doel gesteld om de integratie, emancipatie en participatie van de moslimgemeenschap in de Vlissingse samenleving en omstreken te bevorderen middels educatieve, sociaal-culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten.

Deze activiteiten zullen zowel voor mannen, vrouwen, jong en oud toegankelijk zijn. Wat wel belangrijk is om te melden is dat wij onze activiteiten natuurlijk verrichten van uit een op de Islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. Wij willen graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

Stichting Moskee Touba Vlissingen heeft ten doel: het beoefenen van de islamitische godsdienst en het verspreiden van de islamitische cultuur door opvoeding volgens de islamitische overlevering.

Wij trachten dit doel te bereiken door de volgende activiteiten :

het organiseren van de dagelijkse gebeden in de moskee en de wekelijkse preek op de vrijdag;
het organiseren van lessen in cultuur en godsdienst voor volwassenen en minderjarigen.
het vieren en beleven van godsdienstige feesten, van belangrijke gebeurtenissen en dergelijke;
alsmede het organiseren van culturele bijeenkomsten, lezingen, en dergelijke;
het organiseren en ondernemen van fondsenwervende activiteiten ter vermeerdering van de middelen van de vereniging om de nieuwbouw mee te realiseren.

Stichting Touba Moskee Vlissingen is neutraal en houdt zich niet bezig met individuele of gezamenlijke politieke activiteiten.

 

 

Bestuur

Hassan El Mousaoui

Hassan El Mousaoui

Secretaris Arabisch
Mohamed El Fassi

Mohamed El Fassi

Secretaris
Ahmed El Kharbouchi

Ahmed El Kharbouchi

Voorzitter
Fouad Bouzambou

Fouad Bouzambou

Secretaris
Ahmed El Gauadi

Ahmed El Gauadi

Penningmeester