Onderwijs

Onderwijs vormt het fundament voor het begrijpen van en het handelen naar de richtlijnen van de islam.

Met gedegen onderwijs kunnen wij onze kinderen voorzien van de juiste islamitische kennis en de islamitische identiteit. Dit doet Stichting Touba Moksee in samenwerking met professionele onderwijsinstituten die met gekwalificeerde docenten werken.

Stichting Touba Moskee verzorgt daarom wekelijks Arabisch onderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar.

De lessen worden gegeven op de zaterdag en zondag.

Lestijden: 09:30 – 10:30

                13:00 – 16:00

De lesstof

Tijdens het weekendonderwijs zullen we het leren van de Arabische taal in verschillende niveaus opsplitsen, op die manier kunnen kinderen zich beter focussen op de lesstof:

Niveau 1: Al Qaida AL Nooraniya

Een kind die nog geen Arabische letters kan lezen (of daarmee moeite heeft), begint met dit prachtig boek. Als eerste zal hij of zij leren om de letters los te kunnen lezen, vervolgens zullen er leestekens aan toegevoegd worden en uiteindelijk leer je Arabische woordjes lezen.

De volgende fase in dit niveau is het Tajweed gedeelte, de leraar zal het kind gaan leren om de Quran op de juiste manier te reciteren. Er is dan een goede aansluiting voor niveau 2, waardoor het kind makkelijker kan doorstromen.

Niveau 2: Qawaaid tajweed

De kinderen zijn op dit moment klaar om alle nodige Tajweed regels te leren, daardoor kunnen ze elke letter van de Quran op de juiste manier uitspreken. Door de Quran te reciteren zullen ze oefenen om de regels toe te passen en op die manier die beter te onthouden. Tijdens het leren zullen we de kinderen het belang van Tajweed proberen mee te geven, vooral bij de oudere kinderen is het begrip hierin van belang.

Niveau 3: Arabiya Bayna Yadayk

Het begrijpen van de Arabische taal is de volgende stap waar de kinderen tijdens dit niveau zich op zullen focussen. De lesstof zal bestaan uit woordenschat, gesprekken, grammaticale regels, opdrachten en toetsen. Tijdens sommige lessen kunnen de leerlingen huiswerk meekrijgen, dat kan ook leerstof als voorbereiding voor de toets zijn.

Niveau 4: Ajroemiyyah

Na niveau 3 machtig te zijn, zullen de kinderen met elkaar gesprekken kunnen voeren in het Arabisch. Met dit niveau willen we de Arabische taal voor hun vervolmaken en dat doen we door ons te focussen op het grammaticale gedeelte van de Arabische taal. Door middel van memorisatie zal een leerling de stelregels onthouden, de leraar zal dit met hun gaan oefenen.

Lesmateriaal

Alle lesmateriaal zullen wij voor de kinderen verzorgen, boeken, schriften en pennen zullen allemaal aan de kinderen door ons gegeven worden.

Lesduur

De kinderen van stichting Touba krijgen twee keer per week les, per lesmoment zal dit 3 uur les zijn. Het is afhankelijk van de groep hoelang een niveau zal duren, het is belangrijk dat de kwaliteit voor snelheid gaat. Als het niveau is afgerond, zal er een soepele overgang zijn naar het volgende niveau. Het is goed mogelijk dat er groepen zullen zijn, die niveau 1 binnen enkele maanden afronden, maar het is geen eis.

Diploma

Kinderen die geslaagd zijn voor hun niveau krijgen daar een mooi diploma voor als blijk voor hun slaging. Indien een kind niet slaagt, zal de leraar hem extra ondersteuning geven. Op die manier kan hij beter voorbereid zijn herkansing halen. Mocht de herkansing ook niet goed gaan, dan zal er bijles gegeven worden om hem of haar te helpen.

De klassenindeling

Elke klas zal bestaan uit maximaal 15 kinderen en zal worden opgesteld aan de hand van de leeftijd en niveau van de kinderen. De leeftijdscategorieën zijn:

  • 4 tot en met 9 jaar

  • 10 tot en met 14 jaar

  • 14 jaar en ouder

Door de leeftijdscategorieën proberen wij te vermijden dat oudere kinderen met jongere kinderen in de klas zullen zitten.

Meer informatie?

Het onderwijs wordt geregeld door de onderwijscommissie. Bij eventuele vragen of klachten dient u zich tot het onderwijscommissie te wenden.

Voor meer informatie over het onderwijs en de bijdrage kunt u contact opnemen met de onderwijscommissie.

onderwijsmoskeevlissingen@gmail.com