Touba Moskee Vlissingen veroordeelt terreuraanslagen in Brussel

Touba Moskee Vlissingen heeft met verschrikking, ongeloof en afschuw kennis genomen van de terroristische aanvallen waarbij onschuldige burgers en reizigers de dood vonden. Onze condoleances en medeleven gaan uit naar de nabestaanden en alle familieleden van de overledenen.

Omdat de aanslagen gepleegd zijn door mensen die zeggen in naam van de Islaam te handelen, rust op ons de (religieuze) verplichting om afstand te nemen van deze misdaden tegen de mensheid. Deze daden zijn tevens een aanslag op de waarden van Islaam.

Allah, de Verhevene zegt [vertaling van de betekenis van het vers]:”Daarom hebben Wij de Kinderen van Israël voorgeschreven dat voor wie een ziel doodt – niet (als vergelding) voor een ziel of het verderf zaaien op aarde – het is alsof hij alle mensen doodde en dat voor wie iemand laat leven, het is alsof hij alle mensen deed leven. En voorzeker, Onze Boodschappers kwamen tot hen met duidelijke Tekenen, velen van hen (de Kinderen van Israël) waren daarna overtreders op de aarde.” (Qor’aan 5:32)

Behoud van wederzijds respect
Touba Moskee Vlissingen neemt hierbij een duidelijk standpunt en roept tegelijk op tot wederzijds respect en gezamenlijk (moslims en niet-moslims) onze vrijheid, normen en waarden in vrede met elkaar te delen ongeacht herkomst.

Wij hopen dat deze aanslagen niet zullen leiden tot een verscherpt politiek klimaat waarbij moslims het moeten ontgelden. Hiermee wordt namelijk datgene bereikt waar het deze aanslagplegers om gaat, namelijk het verdelen van de samenleving waarbij verschillende etnische groepen tegenover elkaar komen te staan. Dus laten we het tegenovergestelde doen en juist gezamenlijk optreden tegen alle vormen van haat en geweld, van welke religie dat ook afkomstig is.